Filter
LG 30.258
DREIFACHE SCHLAGKRAFT!
LG TOPSORTE
Reifezahl S 240, K 240
Silomais, Biogasmais, Körnermais
Beizung: Standard + Starcover

LG 32.257
FREIE FAHRT FÜR JEDE NUTZUNGSART!
LG TOPSORTE
Reifezahl S 230, K 240
Silomais, Biogasmais, Körnermais
Beizung: Standard + Starcover

LG 31.279
Reifezahl ca. S 250, ca. K 250
Silomais, Körnermais
Beizung: Standard

CHARLEEN
Reifezahl S 240
Silomais, Biogasmais
Beizung: Standard

LG 31.245
DIE ERTRAGSEXPLOSION!
LG TOPSORTE
Reifezahl S 240, K 250
Silomais, Biogasmais, Körnermais
Beizung: Standard + Starcover

LG 31.263
Reifezahl ca. S 240, ca. K 250
Silomais, Biogasmais, Körnermais
Beizung: Standard

LG 30.244
Reifezahl S 230, K 230
Silomais, Körnermais
Beizung: Standard

LG 30.273
Reifezahl ca. S 250, K 250
Silomais, Körnermais
Beizung: Standard

LG 31.238
DER KANN KOLBEN!
LG TOPSORTE
Reifezahl S 230, K 220
Silomais, Körnermais
Beizung: Standard + Starcover

LG 31.219
STARTET DURCH - MIT QUALITÄT UND ERTRAG
LG TOPSORTE
Reifezahl S 220, K 220
Silomais, Körnermais
Beizung: Standard + Starcover

LG 30.179
Reifezahl ca. S 200, ca. K 180
Silomais, Biogasmais, Körnermais
Beizung: Standard

LG 30.306
Reifezahl S 280, ca. K 270
Silomais, Biogasmais, Körnermais
Beizung: Standard

LG 31.256
Reifezahl S 250, K 240
Silomais, Biogasmais, Körnermais
Beizung: Standard

ASHLEY
Reifezahl S 230, K 210
Silomais, Körnermais
Beizung: Standard

LG 31.214
Reifezahl ca. S 220
Silomais
Beizung: Standard

LG 31.293
Reifezahl S 260
Silomais, Biogasmais
Beizung: Standard

LG 31.223
Reifezahl S 220
Silomais, Biogasmais
Beizung: Standard

LG 31.272
Reifezahl S 250, ca. K 250
Silomais, Biogasmais, Körnermais
Beizung: Standard

LG 31.207
Reifezahl S 210
Silomais
Beizung: Standard

ROSALEEN
Reifezahl S 280
Silomais, Biogasmais
Beizung: Standard

LG 31.253
Reifezahl S 230
Silomais, Biogasmais
Beizung: Standard

LIMANOVA
Reifezahl ca. S 290, K 280
Silomais, Körnermais
Beizung: Standard

PROSPECT
Reifezahl ca. S 190
Silomais, Biogasmais, Als Zweitfrucht möglich
Beizung: Standard

LG 30.444
Reifezahl ca. S 300, ca. K 290
Silomais, Biogasmais, Körnermais
Beizung: Standard